The SKI proto-oncogene enhances the in vivo repopulation of hematopoietic stem cells and causes myeloproliferative disease

Sofie Singbrant, Meaghan Wall, Jennifer Moody, Göran Karlsson, Alistair M. Chalk, Brian Liddicoat, Megan R. Russell, Carl R. Walkley, Stefan Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

167 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The SKI proto-oncogene enhances the in vivo repopulation of hematopoietic stem cells and causes myeloproliferative disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap