The social weight of silver in the Íslendingasögur and the Viking Age hoards

Fredrik Ekengren, Maria Domeij

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

350 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This study suggests a predominantly socially-strategic function of the silver found in Viking Age hoards, more specifically, connected to the realm of customary law and the blood feud as a social institution. This suggestion is based on a quantitative and contextual analysis of the Íslendingasögur, and a comparison between the function of silver in the sagas and the composition and context of the hoards.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationSmall Things – Wide Horizons
Undertitel på gästpublikationStudies in Honour of Birgitta Hårdh
RedaktörerLars Larsson, Fredrik Ekengren, Bertil Helgesson, Bengt Söderberg
UtgivningsortOxford
FörlagArchaeopress
Sidor20-26
ISBN (tryckt)9781784911317
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The social weight of silver in the Íslendingasögur and the Viking Age hoards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här