The social worker-client relationship in the digital era: a configurative literature review

Bidragets översatta titel : Relationen mellan socialarbetare och klient i den digitala eran:: en konfigurativ litteraturöversikt

Kettil Nordesjö, Gabriella Scaramuzzino, Rickard Ulmestig

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Relationen mellan socialarbetare och klienter beskrivs som central för socialt arbete men är ett brett och mångtydigt begrepp. Idag stärks och utmanas relationen genom digitalisering. Syftet med denna konfigurativa litteraturöversikt är att förstå hur forskning om socialt arbete mellan 2015 och 2020 beskriver och analyserar digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient. Tre teman visar digitaliseringens fördelar och nackdelar, hur digitaliseringen genererar nya etiska frågor och dilemman, och de olika teoretiska perspektiv som används. Framtida forskning bör gå längre än för- och nackdelar med digitalisering och bör använda teori för att utmana data, belysa klientperspektiv och ställa ytterligare frågor.
Bidragets översatta titel Relationen mellan socialarbetare och klient i den digitala eran:: en konfigurativ litteraturöversikt
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)303-315
Antal sidor14
TidskriftEuropean Journal of Social Work
Volym25
Nummer2
Tidigt onlinedatum2021 aug. 20
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Nyckelord

 • digitalisering av socialt arbete
 • digitalisering
 • relationen mellan socialarbetare och klient
 • socialarbetare
 • Socionom
 • klient
 • brukarperspektiv
 • litteraturöversikt
 • relation
 • etik

Citera det här