The Soft X-ray Laser @ MAX IV: Conceptual Design Report

Francesca Curbis, Sverker Werin, Mihai Pop, Hamed Tarawneh, Pedro Fernandes Tavares, Lennart Isaksson, Sara Thorin, Erik Mansten, Mikael Eriksson, Alexey Vorozhtsov, Anders Rosborg, Billy Kyle, Filip Lindau, Saeid Pirani, Michael Holz, Marek Grabski, Mohammed Ebbeni, Robert Lindvall, Dionis Kumbaro, Robin SvärdPer Eng-Johnsson, Weilun Qin, Sylvain Maclot, Domenico Alj, Andreas Johansson, Clemens Weninger, David Olsson, Emelie Hilner, Eshraq Al Dmour, Jonas Modéer, Linus Roslund, Marcus Agåker, Mathias Brandin, Per Lilja, Staffan Benedictsson, Stephen Molloy

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråkengelska
Antal sidor292
StatusPublished - 2021 mars 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Citera det här