The soft X-ray laser project at MAX IV

J. Andersen, P. Fernandes Tavares, L. Isaksson, M. Kotur, F. Lindau, E. Mansten, D. Olsson, H. Tarawneh, S. Thorin, F. Curbis, S. Werin, V. Goryashko, S. Bonetti, M. Larsson, A. Nilsson, P. Salén, P. Johnsson, O. Tjernberg

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The soft X-ray laser project at MAX IV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi