The soluble receptor for advanced glycation end-products (sRAGE) has a dual phase-dependent association with residual cardiovascular risk after an acute coronary event.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)16-23
TidskriftAtherosclerosis
Volym287
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här