The sound of 'Swedish on multilingual ground'

Petra Bodén

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

33 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In the present paper, recordings of ‘Swedish on
multilingual ground’ from three different cities
in Sweden are compared and discussed.
Originalspråkengelska
Titel på gästpublikationProceedings Fonetik 2005. The XVIIIth Swedish Phonetics conference. May 25-27 2005.
FörlagDepartment of Linguistics, Gothenburg University
Sidor37-40
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The sound of 'Swedish on multilingual ground'”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här