The spatial properties of forager motion categories: Evidence from Jahai

Niclas Burenhult, Ross Purves

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

136 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The spatial properties of forager motion categories: Evidence from Jahai”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap