The spectrum of Volterra-type integration operators on generalized Fock spaces

Olivia Constantin, Anna-Maria Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We describe the spectrum of certain integration operators acting on generalized Fock spaces.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)958-963
TidskriftBulletin of the London Mathematical Society
Volym47
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The spectrum of Volterra-type integration operators on generalized Fock spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här