The square circle

Staffan Angere

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

330 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This note shows that there are square circles, at least in the same sense that there are round circles.
Originalspråkengelska
TidskriftPreprint without journal information
StatusUnpublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The square circle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här