The Src family kinase LCK cooperates with oncogenic FLT3/ITD in cellular transformation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Src family kinase LCK cooperates with oncogenic FLT3/ITD in cellular transformation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap