The stability of myocardial area at risk estimated electrocardiographically in patients with ST elevation myocardial infarction.

Esben A Carlsen, Mariëlla E C J Hassell, Irene E G van Hellemond, Sjoerd Bouwmeester, Christian J Terkelsen, Michael Ringborn, Lia E Bang, Galen S Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The stability of myocardial area at risk estimated electrocardiographically in patients with ST elevation myocardial infarction.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap