Valtio on Yksi: analyysi YK:n ihmisoikeussopimusten määräaikaisraporttien synnystä

Miia Halme-Tuomisaari, Suvi Huotari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets titel på inmatningsspråkThe State is One: Analysis on the Compilation of State Reports Pertaining to Human Rights Treaties
Originalspråkfinska
Sidor (från-till)516-538
Antal sidor23
TidskriftOikeus
Volym41
Utgåva4
StatusPublished - 2012
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här