The Stepchild Controversy: Unfortunate Dichotomies in Socio-Legal Theory

Bidragets översatta titel : Styvbarnskontroversen: beklagliga dikotomier i rättssociologisk teori

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Kapitlet handlar om beklagliga dikotomier i rättssociologisk teori, som till exempel dikotomin rätt/samhälle. Upprätthållandet av sådana dikotomier hämmar rättssociologisk teoriutveckling. Kapitlet tar sin utgångspunkt i en debatt som initierades 1998 av Reza Banakar och som handlade om vad Banakar ansåg vara den rättssociologiska teorins underutvecklade tillstånd, eller rättssociologins identitetskris som styvbarn till juridik och sociologi. De flesta av inspelen i debatten accepterar dikotomin rätt/samhälle, det vill säga en syn på rätten som teoretiskt frikopplad från samhället. I kapitlet hävdas att detta är ett misstag och att vi istället bör inse att rätten är djupt invecklad i allt samhällsliv. Rättssociologin bör fokusera på att att studera normativitet i samhället och utgå från att rätten först och främst är ett socialt fenomen och inte ett slutet system, avskuret från övriga samhället. Mina argument är influerade av den vetenskapsfilosofiska riktningen kritisk realism.
Bidragets översatta titel Styvbarnskontroversen: beklagliga dikotomier i rättssociologisk teori
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationCombining the Legal and the Social in Sociology of Law
Undertitel på värdpublikationAn Homage to Reza Banakar
RedaktörerHåkan Hydén, Roger Cotterrell, David Nelken, Ulrike Schultz
UtgivningsortLondon
FörlagBloomsbury Publishing
Kapitel5
Sidor59-68
ISBN (tryckt)9781509959389
StatusPublished - 2023 feb. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Law and Society
  • Critical Realism
  • Socio-legal theory
  • dichotomies
  • Sociology of Law
  • Reza Banakar

Citera det här