The stereospecific interaction sites and target specificity of cGMP analogs in mouse cortex

Michel Rasmussen, Charlotte Welinder, Frank Schwede, Per Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The stereospecific interaction sites and target specificity of cGMP analogs in mouse cortex”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar