The Street Art World

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning


Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturvetenskaper
Handledare
  • Liljefors, Max, handledare
  • Markham, Annette, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2014 juni 14
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7473-868-1
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-06-14
Time: 10:00
Place: Sal 314, Institutionen för kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7, Lund

External reviewer(s)

Name: Miles, Malcolm F.
Title: professor
Affiliation: Plymouth University, England

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Konstvetenskap
  • Bildkonst
  • Sociologi
  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Street Art World”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här