The structuration of socio-technical regimes – Conceptual foundations from institutional theory

Lea Fünfschilling, Bernhard Truffer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

314 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)772-791
TidskriftResearch Policy
Volym43
Utgåva4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Citera det här