The structure and dynamics of instrument collaboration networks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The structure and dynamics of instrument collaboration networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap