The structure determination of panellon and panellol, two 14-noreudesmanes isolated from Resupinatus leightonii

Anders Sundin, Heidrun Anke, Karl-Erik Bergquist, Anke Mayer, William S. Sheldrick, Marc Stadler, Olov Sterner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The structures of two fungal norsesquiterpenes containing a diepoxide functionality, isolated from cultures of the basidiomycete Resupinatus leightonii, were elucidated by a combination of X-ray analysis, NMR spectroscopy and molecular mechanics calculations.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)7519-7524
Antal sidor6
TidskriftTetrahedron
Volym49
Nummer34
DOI
StatusPublished - 1993 aug.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The structure determination of panellon and panellol, two 14-noreudesmanes isolated from Resupinatus leightonii”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här