The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?

Jeff A. Ardron, Rosemary Rayfuse, Kristina Gjerde, Robin Warner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap