The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS): Methodology and initial results

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

600 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Advances in acute treatment, physiatric care and rehabilitation have greatly improved survival after spinal cord injury (SCI) and increased longevity. This has led to a need for an in-depth understanding of factors associated with healthy aging in people with long-term SCI.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)667-677
TidskriftPM&R
Volym8
Nummer7
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS): Methodology and initial results”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här