The Swedish grommet register – Hearing results and adherence to guidelines

the Reference group for the National Quality Register for Tympanic Membrane Ventilation Tubes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Swedish grommet register – Hearing results and adherence to guidelines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap