Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv - Med slutgiltigt mål att förbättra vården för patienterna på Sveriges akutmottagningar

Eric Dryver, Caroline Hård Af Segerstad, Peter Glans, Philipp Martin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Emergency Medicine became a supraspeciality in Sweden in 2008. The Swedish Specialist Examination in Emergency Medicine is a formative examination that seeks to guide local training in Emergency Medicine, provide feedback to physicians during their residency, and establish national standards for various processes in Emergency Medicine. It consists of six partial examinations and 118 cases. Documents and checklists accessible on the internet specify the degree of competence expected during the examination. Program directors are tasked with offering the examination locally to their residents. During the past 10 years, the examination has been offered during 53 days to 180 residents belonging to 27 training programs. The total number of passed partial examinations is 201. Six physicians have so far passed all six partial examinations.

Bidragets titel på inmatningsspråkThe Swedish specialist examination in emergency medicine: reflections on the first decade
Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym116
StatusPublished - 2019 okt 15
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv - Med slutgiltigt mål att förbättra vården för patienterna på Sveriges akutmottagningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här