Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv - Med slutgiltigt mål att förbättra vården för patienterna på Sveriges akutmottagningar

Eric Dryver, Caroline Hård Af Segerstad, Peter Glans, Philipp Martin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv - Med slutgiltigt mål att förbättra vården för patienterna på Sveriges akutmottagningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap