The Swedish Supreme Administrative Court Totally Disregards Tax Treaty - A Critical Analysis of a CFC Judgement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)455-461
TidskriftIntertax
Volym36
Nummer10
StatusPublished - 2008
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här