The symplectic geometry of higher Auslander algebras: Symmetric products of disks

Tobias Dyckerhoff, Gustavo Jasso, Yanki Lekili

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The symplectic geometry of higher Auslander algebras: Symmetric products of disks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi