The synthesis of a family of structurally related proteoglycans in fibroblasts is differently regulated by TFG-beta

G Westergren-Thorsson, Per Antonsson, A Malmström, D Heinegård, A Oldberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The synthesis of a family of structurally related proteoglycans in fibroblasts is differently regulated by TFG-beta”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap