The three ZNT8 autoantibody variants together improve the diagnostic sensitivity of childhood and adolescent type 1 diabetes.

Cecilia K Andersson, Karin Larsson, Fariba Vaziri Sani, Kristian Lynch, Annelie Carlsson, E Cedervall, B Jönsson, J Neiderud, Majvi Månsson, Anna-Lena Nilsson, Åke Lernmark, Helena Larsson, Sten Ivarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

234 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The three ZNT8 autoantibody variants together improve the diagnostic sensitivity of childhood and adolescent type 1 diabetes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap