The transcriptome of the avian malaria parasite Plasmodium ashfordi displays host-specific gene expression

Elin Videvall, Charlie Cornwallis, Dag Ahrén, Vaidas Palinauskas, Gediminas Valkiunas, Olof Hellgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat