The transition to parenthood among the second generation: evidence from Sweden, 1990–2005.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)190-204
TidskriftAdvances in Life Course Research
Volym16
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här