The Tree Theme Method as an intervention in psychosocial occupational therapy: Client acceptability and outcomes

Birgitta Gunnarsson, Mona Eklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Tree Theme Method as an intervention in psychosocial occupational therapy: Client acceptability and outcomes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap