The Tumor Targeted Superantigen ABR-217620 Selectively Engages TRBV7-9 and Exploits TCR-pMHC Affinity Mimicry in Mediating T Cell Cytotoxicity.

Gunnar Hedlund, Helena Eriksson, Anette Sundstedt, Göran Forsberg, Bent K Jakobsen, Nicholas Pumphrey, Karin Rödström, Karin Lindkvist, Per Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
244 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Tumor Targeted Superantigen ABR-217620 Selectively Engages TRBV7-9 and Exploits TCR-pMHC Affinity Mimicry in Mediating T Cell Cytotoxicity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap