Sammanfattning

Introduction to special issue of "Culture Unbound". Through six original articles, the issue investigates a variety of cultural and scientific discourses and practices that in different ways are related to neuroscience and the brain.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4-10
TidskriftCulture Unbound. Journal of Current Cultural Research
Volym10
Nummer1
StatusPublished - 2018 apr. 20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The Unbound Brain – A Thematic Introduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här