The underlying dimensions of brand orientation and its impact on financial performance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

92 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The underlying dimensions of brand orientation and its impact on financial performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi