The Use of Restrictive Measures in Community Services for People With Intellectual Disabilities in Sweden

Petra Björne, Roy Deveau, Peter McGill, Lena Nylander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Use of Restrictive Measures in Community Services for People With Intellectual Disabilities in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Psychology