The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding

Gina Opolskiene

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1746 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap