The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding

Gina Opolskiene

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1746 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat