The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding

Gina Opolskiene

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1743 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat