The validation of evacuation simulation models through the analysis of behavioural uncertainty

Ruggiero Lovreglio, Enrico Ronchi, Dino Borri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Both experimental and simulation data on fire evacuation are influenced by a component of uncertainty caused by the impact of the unexplained variance in human behaviour, namely behavioural uncertainty (BU). Evacuation model validation studies should include the study of this type of uncertainty during the comparison of experiments and simulation results. An evacuation model validation procedure is introduced in this paper to study the impact of BU. This methodology is presented through a case study for the comparison between repeated experimental data and simulation results produced by FDS+Evac, an evacuation model for the simulation of human behaviour in fire, which makes use of distribution laws.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)166-174
TidskriftReliability Engineering & System Safety
Volym131
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The validation of evacuation simulation models through the analysis of behavioural uncertainty”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här