The validation of evacuation simulation models through the analysis of behavioural uncertainty

Ruggiero Lovreglio, Enrico Ronchi, Dino Borri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

52 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The validation of evacuation simulation models through the analysis of behavioural uncertainty”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap