The value of reducing health risks based on willingness to pay in Sweden

Sara Olofsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat