The Values of brain MRI in the evaluation of patients with SLE presenting with neurological symptoms.

Pia Sundgren, J Jennings, M Attwood, J McCune, Pavel Maly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)38
TidskriftProceedings 149 ARRS 2002, Atlanta, US
StatusPublished - 2002
Externt publiceradJa
EvenemangAmerican Roentgen Ray Society, 102nd Annual Meeting, (ARRS 2002) - Atlanta, USA
Varaktighet: 2002 apr. 282002 maj 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här