The variability in Salix BVOC emissions and possible consequences for managed SRC plantations

Tomas Karlsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

91 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The variability in Salix BVOC emissions and possible consequences for managed SRC plantations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi