The variability in Salix BVOC emissions and possible consequences for managed SRC plantations

Tomas Karlsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

91 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat