The vasopressin system in the risk of diabetes and cardiorenal disease, and hydration as a potential lifestyle intervention

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The vasopressin system in the risk of diabetes and cardiorenal disease, and hydration as a potential lifestyle intervention”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap