The Wide Phenotypic Spectrum of L-2 Hydroxyglutaric Aciduria in Adults

Tina Mainka, Athanasia Ziagaki, Tom J. de Koning, Andrea A. Kühn, Christos Ganos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1004-1006
Antal sidor3
TidskriftMovement Disorders Clinical Practice
Volym7
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2020 nov.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här