The Zemaiciu Naumiestis granitoids: new evidences for Mesoproterozoic magmatism in western Lithuania

Gediminas Motuza, Audrius Cecys, Aleksander B. Kotov, Ekaterina B. Salnikova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”The Zemaiciu Naumiestis granitoids: new evidences for Mesoproterozoic magmatism in western Lithuania”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap