Themed Cluster Chronotopia: Urban Space and Time in Twenty-First-Century Sinophone Film and Fiction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)Peer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-101
TidskriftPrism: Theory and Modern Chinese Literature
Volym19
Nummer1
StatusPublished - 2022 mars

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier
  • Filmvetenskap
  • Litteraturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Themed Cluster Chronotopia: Urban Space and Time in Twenty-First-Century Sinophone Film and Fiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här