Themes and challenges in making supply chains environmentally sustainable

Maisam Abbasi, Fredrik Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

136 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Themes and challenges in making supply chains environmentally sustainable”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi