Theoretical perspectives on information sharing in supply chains: a systematic literature review and conceptual framework

Joakim Kembro, Kostas Selviaridis, Dag Näslund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

75 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Theoretical perspectives on information sharing in supply chains: a systematic literature review and conceptual framework”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi